DRVENA PROTIVPOŽARNA VRATA

DRVENA PROTIVPOŽARNA HOTELSKA VRATA

Drvena vrata- su puna drvena, i izrađena od specijalnih materijala namenjenih visokoj otpornosti od požara sa oznakom T-30 i 60, kao i posebnoj zvučnoj izolalciji od 30 do 46 dB (decibela), a u skladu sa vašim potrebama. Obostrano furnirana i finalno obrađena po najsloženijim zahtevima. Ovim sistemom dobijate vrata vrhunskog kvaliteta i dizajna izrađena po svim zahtevima Evropskih normi za bezbednost. Vrata se proizvode po mjeri uzetoj na licu mjesta. Vrata se izradjuju po EN standardima i posjeduju atesnu dokumentaciju od akreditovane Evropske laboratorije za toplotna ispitivanja i mjerenja LTM Lučko kod Zagreba. Hotelska vrata su potpuno drvena, i izrađena od specijalnih materijala namenjenih visokoj otpornosti od požara sa oznakom T30, kao i posebnoj zvučnoj izolalciji od 30 50 dBL (decibela), a u skladu sa vašim potrebama. Obostrano furnirana i finalno obrađena po najsloženijim zahtevima. Ovim sistemom dobijate vrata vrhunskog kvaliteta i dizajna izrađena po svim zahtevima savremenog hotelijerstva i Evropskih normi za bezbednost. Sistem otvaranja vrata može biti sa karticom, beskontaktni ili klasični (klasično otvaranje brave ključem). Kartični sistem otvaranja vrata može biti zaseban ili softverski povezan u sistemu celog hotela. Kartični sistem otvaranja vrata,funkcioniše po principu postavljanja kartice u elektronsku bravu, nakon čega se brava otključava.